6- Bakıcılarımızın sizi tanımasıması ve neler yapacağı konusunda çalışmanız var mı?

İlk olarak bakıcılarımız ile, aile başvurunuz ve bir takip çağrısı ile sizi ve ailenizi yakından tanıyoruz.